NEPŘEHLÉDNĚTE ÚDAJ O VODOTĚSNOSTI

Vlhkost je jedním z největších ohrožení hodinových strojků, kterému čelili hodináři od počátku hodinářských věků. Nutno podotknout, že velmi dlouho neúspěšně.

 

Teprve až moderní materiály a technologie byly schopny tomuto nebezpečí zabránit. A jak pokračoval jejich vývoj, hodinky se mohly potápět do stále větších hloubek. Díky jim bylo už dosaženo maxima tlaku 12 000 metrů, kterému odolá jeden z extrémních modelů. V praxi to znamená, že na každý centimetr čtvereční působí tlak 120 tun! V pozemských podmínkách se do větší hloubky, která je v Mariánském příkopu v Tichém oceánu 10 994 metrů, dostat už nelze. Vodotěsnost hodinek se neprověřuje jejich ponorem do dané hloubky, ale v tlakovém přístroji.

Právě z toho vyplývá, že se vodotěsnost uvádí v atmosférách nebo v metrech. Jedna atmosféra odpovídá tlaku sloupce vody v hloubce 10 metrů, proto je vzájemný přepočet  jednoduchý. Hodináři si však potrpí na zvláštnosti, takže jedna z firem uvádí voděodolnost ve Fathomech, když jeden Fathom, česky sáh, představuje 1,83 metru. Často se tento ukazatel uvádí i ve stopách.

Standardní vodotěsnost do 30 metrů vykazují i nejkrásnější a nejdražší společenské modely, i když nikdo nepředpokládá, že by s nimi někdo vůbec kdy do vody šel. I kdyby jenom proto, aby se nepoškodil jejich kožený řemínek. Tento údaj nás informuje spíše o tom, že hodinky odolají náhodnému styku s vodou, například při zmoknutí nebo mytí rukou.

Hranice se neustále posouvají. Běžná hodnota vodotěsnosti je zhruba do 500 metrů, výjimkou u modelů vyšší cenové kategorie není ani hranice až 3000 metrů.

Některé hodinky jsou vybaveny heliovým ventilem. Je to ale spíše reklamní vábnička na potápěčské hodinky, která má vzbudit dojem supervodotěsnosti. To je ovšem poněkud zavádějící a toto zařízení využijí opravdu jen profesionální potápěči. Ventil poslouží jen při pobytu v atmosféře obohacené héliem v dekompresních komorách. Atomy helia jsou velmi malé a v tlakové komoře pronikají i do vodotěsného pouzdra hodinek dokud se v pouzdru hodinek nevyrovná tlak s tlakem v komoře. Pokud nejsou hodinky tímto ventilem vybaveny, helium se z nich po vynoření uvolňuje velmi dlouho. Přetlak po opuštění komory by mohl působit „výbuch“ hodinek, rozbití sklíčka. Hodinky schopné hlubokého ponoru mají sklíčko silné až pět milimetrů. Důležitou podmínkou vodotěsnosti pouzdra je šroubovací korunka, u chronografu i šroubovací tlačítka.  Je důležíté se před ponorem či sprchováním přesvědčit, zda je korunka zašroubována a tím náležitě utěsněna. Otvory pouzdra, kterými prochází osička, jsou totiž slabým článkem pouzdra.

Ovšem všeho do času. Schopnost hodinek odolávat tlaku vody netrvá věčně. Ani výrobce ji negarantuje na celou dobu životnosti hodinek. Údaj je obvykle uveřejněn na číselníku nebo na spodním víčku pouzdra. Těsnění totiž stárne a ztrácí schopnost zabránit pronikání vody. Proto by měly být hodinky alespoň jednou ročně kontrolovány tlakovým přístrojem, kterým jsou lepší hodináři vybaveni, nemluvě o značkových servisech. Už vůbec bychom takové hodinky neměli za žádných okolností otevírat sami.

Hodinky značky DIC poskytují v závislosti na konkrétním modelu, při splnění všech podmínek dle návodu záruku vodotěsnosti do hloubky 100 až 200 metrů, takže nás ani v tomto ohledu nemohou zklamat. 

DIC Hodinky vše, co potřebujete vědět o diamantových špercích